رياضي_آماراحتمال

6- ***  آمار و احتمالات مهندسی و کارشناسی ( دانلود جزوه آمار احتمالات)   ****

( دانلود سرفصل درس و نحوه امتحان)  {نمونه سوال آمار و احتمالنمونه سوالات آمار و احتمالات کاردانی 1   نمونه آمار و احتمالات کارشناسی 2    سوالات امار احتمالات 3— دانلود نمونه  30 سوال و حل آنها در امتحان ترمهای قبل  – دانلود سوالات و جواب امتحان میانترم 98  دانلود سوالات و حل امتحان میانترم پاییز 98   (دانلود سوال و حل امتحان ميانترم در تاريخ 27_08_99) ( دانلود امتحان مجدد ميانترم 05-09-99 ) ( دانلود سوال و امتحان يک نمره اي 25-08-99 )دانلود درس مارکوف چبیشف کوواریانس ضریب همبستگی حدمرکزی ( حل سوال امتحان پايانترم 07 بهمن 99 )( سوالات و حل امتحان ميانترم ارديبهشت 1400)(سوالات و حل امتحان نهايي تير 1400) (سوالات و حل ميانترم تابستان 1400)(سوالات و حل امتحان پايانترم تابستان 1400)

اثر نمره فينال 13 نمره + اثر ميانترم 5 + اثر فعاليت سرکلاسي 1 + اثر حل تکاليف 1)

(حضور فعال سرکلاس و حل و ارسال تکاليف طول ترم بخشي از نمره پايان ترم شماست)

5- آمار زيستي ( دانلود جزوه آمار زيستي )( دانلود نمونه سوالات و حل 1دانلود نمونه سوالات و حل 2دانلود نمونه کامل 40 سوال و جوابدانلود سوال و جواب درس امار زيستي ميانترم ارديبهشت 1400 )( سوالات و حل امتحان پايانترم تير 1400) ( سوالات و پاسخ امتحان ميانترم تابستان 1400 )

تکلیف يک نمره + فعالیت سرکلاس يک + اثر میانترم 5 +پروژه SPSS يک نمره +اثر پایانترم 12= جمعا 20)

( دانلود جدول نرمال استاندارد Z )

آموزش نرم افزار آماري SPSS در پايين همين صفحه

4- کارگاه آمار زيستي ( دانلود جزوه کارگاه آمار زيستي )( دانلود نمونه سوالات و حل 1دانلود نمونه سوالات و حل 2 — دانلود نمونه کامل 40 سوال و جواب دانلود سوالات ميانترم درس کارگاه آمار زيستي ارديبهشت 1400 همراه با جواب) ( حل سوالات پايانترم 1400)

(نمره نهایی = تکلیف يک نمره + فعالیت سرکلاس يک نمره + اثر میانترم 3 +پروژه SPSS ده نمره +اثر پایانترم 5= جمعا 20)

آموزش نرم افزار آماري SPSS و Excel در پايين همين صفحه

آموزش نرم افزار  Mathlab براي آمار در پايين همين صفحه

3- *** آمار توصیفی ( دانلود جزوه ) ( دانلود جزوه قسمت دوم ) ***

(دانلود نمونه سوال آمار توصیفی)      (دانلود نمونه دوم سوال آمار توصیفی)  (دانلود سوال و جواب امتحان میانترم پاییز 98)

آموزش نرم افزار آماري SPSS در پايين همين صفحه

(حضور فعال سرکلاس و حل و ارسال تکاليف طول ترم بخشي از نمره پايان ترم شماست)

2- آموزش نرم افزار آمار SPSS و کليپهای آموزشي SPSS

نرم افزار SPSS برای کامپیوتر است و حجمش زیاد میباشد از سایت soft98.ir به آدرس زیر دانلود نمایید (  دانلود SPSS نسخه 64 بیتی*   و   *دانلود SPSS نسخه 32 بیتی*   ) برای اطلاع از چگونگی انجام کار،   به کلیپ ویدئوئی دانلود و نصب spss در زیرمراجعه کنید
کلیپهای ویدئویی آموزش SPSS ( دانلود مراحل مختلف (1- نحوه تهیه پرسشنامه آماری)(2- نحوه دسته بندی متغیرهای پرسشنامه)(3- نحوه دانلود و نصب spss)(4- ورود مشخصات متغیرها در SPSS) (5- متغیرها و اولین مثال در SPSS)  – (6– تحلیل آماری توسط SPSS)– (7 – تحلیل آماری از سوالات کمکی و اصلی و جدول چند متغیره با SPSS) – ( 11- رگرسیون همبستگی خطیضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن) -( مثال BMI دانلود قسمت اولمثال BMI دانلود قسمت دوممثال BMI دانلود قسمت سوم )

1- کليپهای آموزش و کاربرد اکسل و مثلب در آمار Excel & MatLab in Statistics (سمينار در 991127 دانشگاه زند)

(دانلود ويدئو اول اکسل و آمار) (دانلود ويدئو دوم اکسل و آمار) (دانلود ويدئو سوم اکسل و آمار) (دانلود ويدئو اول متلب و آمار) (دانلود ويدئو دوم متلب و آمار) (دانلود فايل آموزشي اکسل و مثلب در آمار)

7 دیدگاه در “رياضي_آماراحتمال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *