درباره ما

امين صديقي  Amin Sedighi

فارغ التحصيل از

  1. دانشگاه علم و صنعت: ليسانس مهندسي برق ( الکترونيک – کامپيوتر – مخابرات – برق )(55-62)
  2. دانشگاه صنعتي شريف: فوق ليسانس مهندسي صنايع ( مديريت صنايع – تحليل سيستمها ) (72-76)

مدرس دانشگاه در

  1. دانشگاه جامع علمي کاربردي ( مجتمع آموزش پژوهش فارس )(76)
  2. دانشگاه جامع علمي کاربردي ( کما )(93)
  3. دانشگاه مالک اشتر ( شيراز )(91)
  4. دانشگاه زند ( موسسه آموزش عالي زند شيراز (91)
  5. دانشگاه جامع علمي کاربردي فراسان (93)
  6. دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد دانشگاهی (94)

رزومه CV (دانلود)