همه‌ی نوشته‌های امین صدیقی

وبسایت استاد امین صدیقی

سلام، شما کامپيوتري‌ها من را به ميهماني خود دعوت کرديد. اين حقير هم اجابت کردم  مدت ميهماني دست شماست. در برگ هاي بعدي جزواتي است که اکثرا خودم وقت گذاشتم تهيه کردم. طبيعي است اشکالاتي هم داشته باشد که به پست الکترونيک ارسال کنيد بررسي مينمايم.

( امين صديقي  – Amin Sedighi – امین صدیقی )

وبسایت استاد امین صدیقی با ظاهری جدید و مناسب انشار یافت.